Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Doktora Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca, YÖK Yürütme Kurulunun  06.02.2020 tarihli Kararı ile açılan doktora programımız,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora derecesine sahip olunur.

Programın Amacı;
Anatomi Doktora Programları’nın amacı anatomi bilimi ve eğitimini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyarak ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen, anatominin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, öğrenci eğitiminde farklı eğitim modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni eğitim modelleri geliştirebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında öncü lider anatomi bilim doktorları yetiştirmektir. Doktara programı kapsamındaki klinik anatomi eğitimi ile yapılacak araştırmaların bu amaç doğrultusunda açılacak Anatomi Doktora Programı ile belirtilen özelliklere sahip Anatomi alanlarında uzmanlaşmış anatomi doktoru ve akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat ÖZER

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul ATASOY
Prof. Dr. Hilal AYOĞLU
Prof. Dr. Aykut BARUT
Prof. Dr. Banu ALICIOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Orçun AKDEMİR
Doç.Dr.Ercan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat ÖZER

Öğrenci Bilgi Paketi
Ders İçerikleri
Öğretim Planı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin