Hemşirelik Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. , 7. ve 5/d maddeleri uyarınca, YÖK Yürütme Kurulunun 10.11.2021 tarihli Kararı ile açılan yüksek lisans programımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Programın Açılma Gerekçesi ve Amaçları
Halk Sağlığı Hemşireliği, hemşirelik mesleği içinde özel bir alan olup, genellikle fiziksel, biyolojik, sosyo-kültürel çevreye odaklanmakta, diğer hastane ve sağlık kurumlarının bakış açısından bu yönüyle ayrılmaktadır. Halk sağlığı hemşireleri sağlık kurumlarında olduğu kadar evde, okulda, işyerinde, cezaevinde, sağlam kişinin izleminin yapıldığı klinikte, diğer toplum alanlarında kısacası insanların olduğu her yerde toplum odaklı hizmet vermektedirler. Halk sağlığı hemşirelerinin uygulamaları; yaşam boyunca birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, hastalığı ve sakatlığı önlemek, bakımın ilk temas noktası olarak özerk ya da koordinasyon halinde çalışmaktan oluşmaktadır.

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programının amacı;
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman hemşireler yetiştirmektir.


Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN

Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Tülay KUZLU AYYILDIZ
Doç.Dr. Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL

Öğrenci Bilgi Paketi
Ders İçerikleri
Öğretim Planı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin