Hemşirelik Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
YÖK Yürütme Kurulunun 26.08.2020 tarihli kararı açılan doktora programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Yüksek LisansProgramı olarak yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Programın amacı
İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı mezunlarımıza hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak, iç hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanı sıra sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrenciye erişkin ve yaşlılık döneminde görülen hastalıkların fizyopatolojisi, risk faktörleri, korunma ilkeleri, tanı, tedavi, bakım, hasta eğitimi ve rehabilitasyonuna yönelik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra uzmanlık gerektiren soruları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

Program yeterlilik koşul ve kuralları
Programa Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümünden mezun olan ve yüksek lisans eğitimi şartlarını sağlayan öğrenciler başvurabilir. İç Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programında zorunlu ve seçmeli dersler yer alır.

Programın süresi
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Programa kayıtlı olan öğrencilerimize gereksinim duyulduğu durumlarda iki yarıyıl ek süre verilebilmektedir. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, uzmanlık alan dersi hariç en az “60” AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersten başarılı olmak zorundadır.

Kazanılan derece
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayanlara İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Şehmus ERTOP
Prof. Dr. Selim AYDEMİR
Doç. Dr. Zeynep ERDOĞAN

Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin