Kalite

Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZBEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak misyonumuz ulusal ve uluslararası derecede bilgi, beceri ve profesyonellik yeterlilikleri ile donanımlı, çözümleyici, araştırıcı, yaratıcı, üretken, rekabetçi, etik, insani ve milli değerlere sahip üstün nitelikte uzman ve akademisyenler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararsı düzeyde tanınan, yenilikçi ve teknolojileri eğitimde etkin bir şekilde kullanmak amaçlanmaktadır.
Uzaktan eğitimde iletişim ve bilgi teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmak, uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, ihtiyaç olan donanımı sağlamak ve ilgili altyapıyı oluşturmak amaçları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izleme, kontrol ve önlem almaya dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen “kalite odaklı” uzaktan eğitim sistemini esas almayı, uzaktan eğitim kalite politikası olarak benimsemektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin