Biyoistatistik Anabilim Dalı

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası)

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca, YÖK Yürütme Kurulunun  06.02.2020 tarihli Kararı ile açılan tezli yüksek lisans programımız,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda Biyoistatisk ve Tıbbi Bilişim Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası) eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoistatistik Anbilim Dalı'da Biyoistatisk ve Tıbbi Bilişim Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Programın Amacı;
Veriyi tanıyan ve yorum yapabilme bilgi ve becerisini kazanmış, veri yapılarına uygun analiz yöntemini belirleyip sonuçlarını yorumlayabilen, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, istatistiksel yazılım kullanma yetisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN
Doç. Dr. Zekeriya USTAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Fürüzan KÖKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL

Öğrenci Bil Paketi
Ders İçerikleri
Öğretim Planı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin