Dilekçe ve Formlar

Formlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Form 01A Lisansüstü Programları Öğrenci Kontenjanları Talep Formu

Form 01B Lisansüstü Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları Talep Formu

Form 02A Yüksek Lisans Programları Mülakat Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 02B Doktora Programları Mülakat Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 03 Anabilim Dalı Ders Bildirim Formu

Form 04A Yüksek Lisans veya Doktora Başvuru Formu

Form 04B Yüksek Lisans veya Doktora Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

Form 05 Kesin Kayıt Formu

Form 06 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Form 07 Lisansüstü Yeni Ders Önerisi Formu

Form 08 Anabilim Dalı Haftalık Ders Programı

Form 09 İlişik Kesme Formu

Form 10 Yüksek Lisans veya Doktora Tez Başvuru Bildirim Formu

Form 11A Yüksek Lisans veya Doktora Seminer Sunumu Duyuru Formu

Form 11B Yüksek Lisans veya Doktora Seminer Değerlendirme Formu

Form 12 Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturma Öneri Formu

Form 13 Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Atama Formu

Form 14A Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu

Form 14B Doktora Yeterlilik Sözlü Sınavı Tutanak Formu

Form 15A Doktora Programları Tez İzleme Komitesi Oluşturma Öneri Formu

Form 15B Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Belirleme

Form 15C Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Öneri

Form 16 Doktora Tez Önerisi Savunma Duyuru Formu

Form 17 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu

Form 18 Doktora Tez Izleme Komitesi (TIK) Değerlendirme Raporu Formu

Form 19A Yüksek Lisans Tez Adı Değişiklik Formu

Form 19B Doktora Tez Adı Değişiklik Formu

Form 20 Yüksek Lisans veya Doktora Tez Savunması Duyuru Formu

Form 21A Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 21B Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

Form 21C Yüksek Lisans veya Doktora Tez Teslim  Formu

Form 21D Yüksek Lisans ve Doktora İntihal Değerlendirme Formu

Form 22A Yüksek Lisans veya Doktora Tez Sınavı Tutanak Formu

Form 22B Yüksek Lisans veya Doktora Tez Değerlendirme Formu

Form 23 ÖYP Değerlendirme Formu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin