Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemiz 03.01.2001 tarih ve 2001-01 sayılı Senato Kararı ile açılan yüksek lisans programımız Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı’nda  Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Anatomi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.
Programın amacı; anatomi bilim alanında; bilim felsefesini özümsemiş, ilgili bilim alanında ve bir araştırma laboratuarında çalışabilecek yeterliliğe sahip, gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, anatomi ders ve uygulama müfredatının uygulanmasında yardımcı olabilecek nitelikte uzmanlık düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat ÖZER

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aykut BARUT
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat ÖZER

Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri (Türkçe- İngilizce)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin