Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 uyarınca, YÖK Yürütme Kurulunun  14.04.2021 tarihli Kararı ile açılan II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programımız,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda, Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Programın Açılma Gerekçesi:

Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı lisans eğitiminden sonra temel konularda, ülkemizin gereksinim duyduğu akademik alanda nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, bireyleri akademik hayata hazırlayarak vereceği mezunlar ile üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerisine sahip, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına ulaşmış çok yönlü ve disiplinler arası çalışmaları planlayabilen bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. Ayrıca Program, sporda verim için sistemlerin tasarlanması ve eleman yetiştirilmesi amacıyla yöntem ve teknikler geliştirmek üzere sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler çerçevesinde insan etmeninin en uygun kullanımını sağlayacak bir spor bilimleri eğitimi uygulamayı hedeflemektedir. Eğitimin yanı sıra, spor bilimlerine ilişkin araştırmalar yapmak konuyla ilgili yayınlar üretmek ve bilimsel toplantılar düzenleyerek bilgi birikimine katkıda bulunmak programın diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Türk sporunun altyapısını teşkil eden ilk ve orta öğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmenliği yapan kişilerin tezsiz yüksek lisans programlarıyla gelişimlerini sağlayıp dünyadaki bilimsel çalışmaları takip ederek değişimleri mesleklerinde uygulayabilmek, öğrencilerin beceri gelişimlerini sağlayarak yeteneklerini ön plana çıkarmalarına katkıda bulunmaktır.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Mustafa GÜMÜŞ


Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Doç.Dr. Nebahat ELER
Doç.Dr. Tevfik Cem AKALIN
Doç. Dr. Hakan ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK


Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin