Kalite Politikası

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon

 Ulusal ve uluslararası derecede bilgi, beceri ve profesyonellik yeterlilikleri ile donanımlı, çözümleyici, araştırıcı, yaratıcı, üretken, rekabetçi, etik, insani ve milli değerlere sahip üstün nitelikte uzman ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Dünyaca tanınan ve yüksek standartlarda hizmet veren enstitülerle yakın işbirliği içinde bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Temel Değerlerimiz

Mükemmellik, evrensellik, doğruluk, güvenirlilik, paylaşımcılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, bilimsellik, akademik özgürlük, sosyal sorumluluk, hoşgörülü olmak, yaratıcılık ve yenilikçiliktir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin