Hemşirelik Anabilim Dalı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

YÖK Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli Kararı ile açılan yüksek lisans programımız,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Programın amacı; Hemşirelik, Sağlık disiplinleri içerisinde rolü ve uygulama alanları giderek genişleyen, sadece yatak başı hasta bakımıyla sınırlı kalmayan, toplumun her kesiminde birey, aile ve grupların sağlığının yükseltilmesi, korunması, hastalıkların önlenmesinde ve rehabilitasyonunda önemli sorumlulukları olan, cerrahi hastalıkları hemşireliği bilim alanında; bilim felsefesini özümsemiş, ilgili bilim alanında çalışabilecek yeterliliğe sahip, gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında ders ve uygulama müfredatının uygulanmasında yardımcı olabilecek nitelikte uzmanlık düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Prof. Dr. Fatma Ayça GÜLTEKİN
Doç. Dr. Nurten TAŞDEMİR

İçerikler
Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin