Hemşirelik Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

YÖK Yürütme Kurulunun 03.08.2016 tarihli Kararı ile açılan yüksek lisans programımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hemşireliği Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Programın Açılma Gerekçesi ve Amaçları
Sağlıklı ya da ruhsal yönden riskli birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmek, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve rehabilitasyonunu sağlamak için psikoterapötik uygulama becerilerini kullanabilen, ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman ruh sağlığı hemşiresi yetiştirmektir.

Programın Hedefleri
Öğrencilerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları iyileştirme ve rehabilite etmek için psikoterapötik ve psikofarmakolojik bilgi ve becerilerini
geliştirerek eğitici, araştırmacı, danışman ve liderlik rollerini kullanarak hemşirelik bakımı planlama, uygulama ve değerlendirebilmesi beklenmektedir. Programın Kapsamı: Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programı lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Levent ATİK
Prof. Dr. Nuray ATASOY
Doç. Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KUZU
Dr. Öğr. Üyesi Sevecen ÇELİK İNCE

Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin